Intake gesprek

Win tijdig advies in.

Ons advies is om reeds vóór de bouwplannen, renovatie of verbouwing lichtadvies in te winnen en een lichtplan te laten maken.  In dat stadium is het nog mogelijk om de juiste aansluitpunten en voorzieningen te treffen voor een perfect resultaat. 
Buiten het bepalen van lichtpunten zijn er ook mogelijkheden voor lichtmanagementsystemen (LMS) waar vooraf rekening mee gehouden moet worden. Bij LMS moet gedacht worden aan dimmers, sensoren en lichtsturing. 
 
Voor een goede oriëntatie is het belangrijk dat de opdrachtgever aangeeft wat zijn uitgangspunten zijn. Voor de lichtadviseur is het belangrijk om te weten waar de ruimte voor gebruikt wordt maar ook hoe de ruimte gebruikt wordt en wat voor sfeer men eventueel wil bereiken. 
Onze lichtadviseurs zijn op de hoogte van richtlijnen voor verschillende doeleinden zoals verkoopruimtes, zorginstellingen, kantoren, sportaccommodaties ect. Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met NEN-normen voor verlichting.
 
Uiteindelijk moet een goed lichtplan ook wat opleveren voor de gebruiker en of opdrachtgever. Energiebesparing, dus kostenbesparing en verduurzaming is een belangrijk argument voor het aanschaffen van, met name, ledverlichting en LMS. Daarnaast is een steeds belangrijker aspect het welzijn en de gezondheid van de mens. Licht is hierop van steeds groter belang. 
 
Naast de bovengenoemde aspecten is uiteraard het beschikbare budget ook van belang  voor de lichtadviseur om rekening mee te houden. Vandaar ook het belang van een gedegen intake gesprek alvorens een goed, passend lichtplan gemaakt kan worden.

^

artikelen geselecteerd